HALİMİZ

“Yetmiş dokuz bitti seksene girdik Gözümüzün yaşı kurumadı ki. Gelecek günlerde şad olak derdik Kör olan düzen çürümedi ki.   Gelen günler geçen günü arattı Yurttaş yurttaşının kalbin kararttı Kötülüğü çıkarcılar yarattı Aradaki buzlar erimedi ki.   Taraflar üstüne hiç toz kondurmaz Dedikodu bu milleti ondurmaz İnsan birbirini sever kandırmaz Kimse birbirini korumadı ki.  …