Yanıt

Hekimlerin yaptıkları “5 Kasım Uyarı Eylemi” ve hekimler hakkında yapılan haksız ve olumsuz söylemlere karşı yazılan bir kitap. Ozan Yayıncılık tarafından 2004 yılında yayınlandı (294 Sayfa)

Sevginin Doruğundakiler

Kristal Çocuklar, İndigo Çocuklar’dan sonra dünyaya gelmiş olan yeni kuşaktır. Aşağı yukarı sıfır ila yedi yaş arasında bulunan bu kuşak önceki kuşaklardan farklıdır. Birçok bakımdan ideal olan bu çocuklar insanlığın nereye doğru yöneldiğini göstermektedirler… ve bu çok olumlu bir yöndür! Bu çocuklar, İndigolar gibi son derece psişik ve duyarlıdırlar, ama onlar gibi savaşçı ruhlu ve…

Zaman Tünelinde Bir Doktor

Hekim olarak, toplumun içindeki insanlarla en çok ve kapsamlı şekilde karşılaşan, onların ruhsal ve bedensel yakınmalarını izleyen bir kimse olarak yansıttığı olaylar, yaptığı değerlendirmelerle vardığı sonuçlar, gerçeğin aynasıdır. Geçmişin birikimleri, gelecek için ne değerli kazanımdır.

Sırça Köşkün Kırık Camları

“…Kırk beş yıla yaklaşan hekimlik yaşamım var. Meslek açısından bakınca oldukça uzun sayılabilecek bir süre. Yaşam açısından bakıldığındaysa, değerler farklı bir nitelik kazanıyor.” “…Benim için değeri büyük olan hekimlik yaşamımda, övünç duyabileceğim şeyler kadar, üzüntü yaratan durumlarda karşılaştığım da oldu.” “…Yazdıklarım, sağlık kesiminde hergün biraz daha yoğunlaşan olumsuzlukların, gerek halkta, gerekse hekimlerde yarattığı; deformasyon, yolsuzluk…

Doktorun Seyir Defteri

“Doktorun Seyir Defteri” yazarının da ifadesiyle, aslında bir anı kitabı.Ama okumaya başladığınızda, Dr. Sadık Özen’in anlattıkları, bazen çağdaş bir masal çekiciliği taşıyor, bazen kendinizi doğu-batı sentezinin içinde buluyor, bazen de sağlık politikamızdaki yanlışları ve doğruları bir anı zincirinin içinde yaşıyorsunuz.Kitapta aynı zamanda, Türkiye’nin 1960 öncesi içinde bulunduğu siyasal yaşam ve 27 Mayıs ihtilalinin yaşandığı süreç,…