Dr. Sadık Özen’in yaşam öyküleri

ÖZGEÇMİŞİM

  Ö Z G E Ç M İ Ş İ M   1934 Yılında Darende’de doğdum. Babam terziydi. Annem ev kadınıdır. 1940 yılındaAnkara’ya naklettik. Beş kız kardeşim vardır. Erkek kardeşim olmadı. 1945 yılında Ankara Ulus İlkokulu, 1948 yılında Ankara Dördüncü Ortaokul ve 1951 yılında Ankara Gazi Lisesi’ nden mezun oldum. 1958 yılında Ankara Üniversitesi Tıp…